`

Termeni și condiții

1. Noțiuni

Client - persoana fizică sau juridică, care efectuează comanda pe www.pt.md; Prestator - Î.S. "Poșta Moldovei"; Site -www.pt.md; Comanda – înregistrarea cererii pentru procurarea serviciilor, în conformitate cu oferta de pe site; Serviciu – ansamblul serviciilor poştale prestate de către Î.S. "Poșta Moldovei", contra cost, în interiorul ţării, în vederea asigurării predării trimiterilor poștale, în favoarea Clientului prin intermediul post-terminalelor.


2. Introducere

Acest site este deținut și administrat de Î.S. "Poșta Moldovei". Î.S. „Poșta Moldovei” este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova sub numărul de identificare de stat 1002600023242, avînd sediul la adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt 134, MD-2012. La înregistrarea comenzii pe site, Clientul acceptă Termenii și condițiile prezentate mai jos. Pentru a beneficia din plin de avantajele serviciului, Clientul trebuie să se conformeze condiţiilor generale de utilizare detaliate mai jos precum şi ansamblului de legi în vigoare. Î.S. "Poșta Moldovei" își rezervă dreptul de a modifica unilateral Termenii și Condițiile, fără o notificare prealabilă, iar Clientul este obligat să monitorizeze modificările în mod regulat. Modificările operate sunt opozabile Clientului din momentul publicării acestora pe site. Post-terminalele sunt proprietatea Î.S. ”Poșta Moldovei”.


3. Legislația aplicată

Acești Termeni și Condiții, precum și conținutul site-ului sunt reglementate de Codul civil al Republicii Moldova, Legea nr. 284 din 22.07.2004 privind Comerțul Electronic, Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal și altor acte normative adoptate în conformitate cu aceasta. Prin conţinutul site-ului se subînţelege, orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date conținute în pagina web.


4. Accesul la site

Î.S. "Poșta Moldovei" garantează Clientului acces limitat, în interes personal, pe site-ul www.pt.md. Clientul nu are dreptul de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Î.S. ”Poșta Moldovei” fără acordul prealabil al întreprinderii.


5. Crearea contului de Client

Pentru a crea un cont pe www.pt.md Clientul accesează "Înregistrare". Clientul completează toate cîmpurile și accesează "Înregistrare". Clientul va primi un e-mail cu instrucțiuni privind activarea contului, pe adresa menționată la înregistrare. După activare Clientul se poate loga introducînd adresa de e-mail și parola apoi click "Login". În secțiunea “Date personale” Clientul poate vizualiza date despre livrări anterioare, modifica adresa de e-mail sau parola.


6. Descrierea serviciului

În categoria trimiterilor serviciului „Post-terminale” pot fi acceptate spre expediere scrisori, documente, imprimate (tiparituri, ediţii), pachete mici şi colete (marfuri, obiecte de larg consum ş.a.) – cu şi fără valoare declarată. Pentru serviciul de livrare prin Post-terminale sunt acceptate trimiterile poștale cu valoarea conținutului mai mică sau egală cu 300 Euro.

Se refuză la recepţionare trimiterile a căror colectare este interzisă de prevederile legale: material exploziv/toxic/inflamabil, arme, droguri, muniţii, mijloace bănești, monede, pietre prețioase, etc. Serviciul este pus la dispoziţia Clientului după cum este prezentat mai jos: Clientul se înregistrează pe pagina web www.pt.md, primește un ID unic (codul de identificare a Clientului + codul de identificare a post-terminalului). Pentru a fi livrată trimiterea, Clientul completează pe adresa de livrare câmpurile cu adresa de domiciliu, numărul telefonului mobil, adresa de e-mail, ID-ul unic și nr. post-terminalului ales (nr. post-terminalului îl găsești aici „link”).


ATENȚIE!!!


Este foarte important sa indicați ID-ul unic, nr. post-terminalului ales și numărul telefonului mobil /sau E-mail la momentul înregistrării trimiterii poștale. Fără indicarea acestor date Î.S. ”Poșta Moldovei” nu va putea livra trimiterea poștală prin intermediul post-terminalelor. In acest caz veți primi trimiterea poștală la oficiul poștal de livrare, conform Regulilor privind prestare a serviciilor poștale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.798 din 18.06.2002.

La parvenirea trimiterii în post-terminal Clientul va primi o notificare prin SMS /sau E-mail privind ridicarea trimiterii, ce va conține nr. trimiterii poștale, termenul de ridicare a trimiterii (3 zile din momentul parvenirii trimiterii în post-terminal), prețul tranzacției, PIN-ul tranzacției. Clientul va primi o a doua notificare cu 6 ore înainte de expirarea termenului de ridicare a trimiterii poștale din post-terminal.


ATENȚIE!!!


Este important de a ridica trimiterea poștală din post-terminal înainte de expirarea termenului de păstrare de trei zile. In caz contrar, trimiterea poștală va fi returnată la serviciul post-terminale (Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Piața Gării 3, MD-2000), unde se va păstra 30 zile. La ridicarea trimiterii poștale de la Serviciul post-terminale, Clientul va achita prețul serviciului, precum și taxa pentru returnarea și păstrarea trimiterii la Serviciul Post-terminale. În caz că nu va fi ridicată de destinatar în 30 de zile trimiterea va fi returnată la expeditor, conform regulilor de prestare a serviciilor poștale. Dacă suma pentru tranzacție a fost achitată și din careva motive trimiterea nu a fost ridicată de la post-terminal timp de trei zile, suma pentru serviciu nu va fi returnată.

Clientul are dreptul de a refuza serviciul de livrare prin Post-terminale pînă la primirea notificării SMS/e-mail despre livrare și achitarea serviciului dat. În cazul în care trimiterea a fost plasată în Post-terminal și serviciul a fost achitat, banii nu se restituie, deoarece serviciul se consideră prestat.


7. Condiții de achitare

Preţul serviciului este exprimat în Lei moldoveneşti și include TVA. Preţul serviciului se va stabili în dependență de mărimea celulei și greutatea trimiterii poștale, dar nu va depăși 35 MDL. Plata se poate efectua: - online, pe pagina www.pt.md, cu orice card Visa și MasterCard (plata unică); - în numerar, direct la post-terminal, în momentul ridicării trimiterii.


ATENȚIE!!!


Î.S.„Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a modifica unilateral prețul de prestare a serviciului, aceasta fiind condiţionat de prevalarea unor circumstanţe legale, imprevizibile sau incidenţa altor factori care justifică aplicarea modificărilor, asigurând publicarea modificărilor pe site.

8. Livrarea

Livrarea trimiterilor poștale prin post-terminale se va efectua în termeni restrânși. Consultă http://www.posta.md/ro/content/timpi-de-circulație-trimiterilor-poștale pentru a verifica timpul de circulație a trimiterilor poștale.


ATENȚIE!!!


Trimiterile supuse controlului vamal nu pot fi livrate prin post-terminale! Î.S. ”Poșta Moldovei” nu poartă răspundere pentru deciziile luate de către serviciul vamal la efectuarea controlului vamal a trimiterilor. Î.S.”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a întârzia sau anula livrarea trimiterilor poștale, cu o notificare prealabilă, dacă livrarea nu poate fi onorată din motive independente de voinţa noastră, fără a se limita la: incendii, explozii, inundaţii, stări de asediu, proteste, sau alte impedimente de forţă majoră reglementate de legislaţia naţională.


9. Politica de confidențialitate

Î.S. ”Poșta Moldovei” respectă confidențialitatea datelor clienților și se angajează să nu transmită datele personale ale acestora către terți și să le folosească exclusiv în scopul pentru care au fost introduse, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitatea Î.S.„Poșta Moldovei” de a executa obligațiile sale contractuale sau de altă natură. Prelucrarea datelor cu caracter personal, oferite benevol de către client, se efectuează doar în baza Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal La înregistrarea comenzii pe site-ul Clientul oferă informație fiabilă privind: numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon. Î.S. ”Poșta Moldovei” folosește informația preluată pentru:
• a-și îndeplini obligațiile față de Client;
• evaluarea și analiza funcționării site-ului; În cazul în care clientul oferă informații incorecte, Î.S.”Poșta Moldovei” nu este responsabilă pentru informația dată și consecințele posibile. Clientul trebuie să fie conștient de faptul că toată informația oferită pentru implementarea acestui serviciu nu va fi divulgată persoanelor sau site-urilor neautorizate. Excepție poate fi oferirea informației personale la cererea organelor competente ale Republicii Moldova sau la solicitarea instanței de judecată. În conformitate cu legislația în vigoare, utilizare site-ului și conținutul său este destinată pentru clienții cu capacitate de exercițiu deplină. Cu toate acestea, Î.S.”Poșta Moldovei” nu poate cunoaște vârstă exactă a persoanelor care vizitează site-ul nostru, prin urmare, aplicăm aceeași Politica de confidențialitate pentru persoanele de toate vîrstele.


10. Responsabilitate

La ridicarea trimiterii din post-terminal Clientul trebuie să verifice cu atenție integritatea coletului. In cazul in care există urme de deteriorare a acestuia, ambalajul desfăcut sau sigiliul rupt, Clientul poate contacta Serviciul post-terminal la numărul de telefon 0 22 555559/ 079555561 sau trimite o scrisoare prin e-mail la adresa curier@posta.md.
Î.S.”Poșta Moldovei” nu este responsabilă de conţinutul și starea coletelor sau pentru daunele ce pot fi cauzate de Client după livrarea trimiterilor.
Î.S. ”Poșta Moldovei” nu poartă responsabilitate pentru faptul că dispozitivul de telefonie mobilă a clientul poate fi inaccesibil sau defectat la momentul expedierii notificării SMS, pentru faptul că clientul nu a citit notificarea e-mail/SMS, că conținutul notificării e-mail/SMS a fost citit de o persoană terță sau pentru alte iregularități survenite ce nu țin de competența Î.S.”Poșta Moldovei”. Integritatea conținutului notificărilor SMS/e-mail este responsabilitatea deplină a Clientului.


ATENȚIE!!!


Poșta Moldovei nu recomandă clienților săi să utilizeze serviciul de livrare prin post-terminale a trimiterilor cu conținut ușor alterabil, sau cu conținut ce poate fi influențat de condiții climaterice extreme (îngheț sau căldură). În cazul în care, totuși clienții au ales livrarea prin post-terminale a acestui tip de trimiteri, Poșta Moldovei nu va purta răspundere materială pentru deteriorarea și avarierea conținutului trimiterilor poștale în cauză.


11. Litigii şi dispoziţii finale

Toate litigiile si divergentele apărute sau care pot apărea se soluționează pe cale amiabila în termen de treizeci zile lucrătoare de la data sesizării în scris. In cazul in care soluționarea litigiilor pe cale amiabila nu este posibila, părțile se vor adresa în instanța de judecata competenta. În conformitate cu art. 19.1 al Convenției Uniunii Poștale Universale și cu art. 131 al Regulilor privind prestarea serviciilor poștale, reclamațiile ce vizează nedistribuirea sau nerespectarea termenelor de control la distribuirea, pierderea trimiterilor poștale se prezintă în termen de șase luni din data prezentării trimiterii poștale.

Pentru a utiliza acest site este obligatoriu bifarea alineatului „Am luat cunoștință cu termenii și condițiile” de pe site-ul www.pt.md. Odată cu acceptarea termenilor și condițiilor expuse mai sus Clientul își dă acordul la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, precum și la primirea SMS-informative/e-mail privind ridicarea trimiterilor.